Cuộc sống ở những nơi lạnh nhất hành tinh  

Nhiệt độ tại nơi lạnh nhất trên trái đất từng ghi nhận được là -89 độ C nhưng vẫn có sự sống ở đây.

Những nơi lạnh nhất thế giới

 
 

Những nơi lạnh nhất thế giới

Khương Nha