Khách nước ngoài đổ về các phố Tây cổ vũ tuyển Việt Nam

Phố Bùi Viện ở Sài Gòn và Tạ Hiện ở Hà Nội tập trung đông khách nước ngoài với sắc màu đỏ rực của áo, cờ, băng đô…

Phong Vinh