Lý do người dân Anh mê mẩn tiệc trà

Thói quen uống trà trong những bộ tách sứ của người dân Anh xuất phát từ nữ hoàng Catherine, người trở thành vợ vua Charles II từ năm 1662.  

Lý do người Anh mê mẩn tiệc trà 

 
 

Lý do người Anh mê mẩn tiệc trà 

Great Big Story