Nghề làm mì sợi truyền thống hơn 300 năm ở Trung Quốc

Làng Nam Sơn, tỉnh Chiết Giang là nơi có nghề làm mì sợi mà mọi công đoạn đều bằng tay, từ nhào tới kéo bột thành sợi dài gần 3m. 

Nghề làm mì sợi truyền thống hơn 300 năm ở Trung Quốc

 
 

Nghề làm mì sợi truyền thống hơn 300 năm ở Trung Quốc

Great Big Story