Những dấu hiệu thu về trên phố ở Hà Nội  

Chỉ cần nhìn thấy những gánh bán hồng, sấu chín hay đèn lồng treo khắp phố Hàng Mã, bạn sẽ nhận ra mùa hè đã hết.

Kiều Dương