Sắc thu rực rỡ trải khắp Bắc bán cầu  

Những vạt rừng đang dần chuyển màu lá vàng, đỏ trải rộng khắp các nước vùng ôn đới phía Bắc.

Kiều Dương
Theo cntraveler