Tiệm ăn người Hoa ba đời bán hủ tiếu ở Sài Gòn

Quán nhỏ của nhà ông Toàn nằm gọn ở một góc đường trung tâm thành phố cho khách lựa chọn sợi hủ tiếu mềm hoặc dai.

Di Vỹ