Vẻ đẹp hang Tiên sau gần 15 năm phát hiện

Hang Tiên là hang khô lớn nhất của hệ thống Tú Làn, Quảng Bình được phát hiện lần đầu vào năm 1994.

Hang Tiên

 
 

Hang Tiên